Ośmioksiąg Tamten Lwów autorstwa Witolda Szolgini to niezwykła opowieść o Lwowie. Jest to prawdopodobnie największa ilość stron napisana o Lwowie przez jednego człowieka. Należy zwrócić szczególną uwagę na słowoTamten. Jest to bowiem opowieść o mieście którego już nie ma. Autor przeżył we Lwowie zaledwie 23 lata. Tamten Lwów zaczął pisać po ponad 40 latach od opuszczenia ukochanego miasta. Witold Szolginia posiadał ogromną wiedzę o Lwowie, jak napisał o nim Jerzy Janicki – jeden z jego najbliższych kolegów: „Absolutny rebe. Po papiesku nieomylny w sprawach lwowskich”.  

Witold Szolginia znany był czytelnikom ze swoich poprzednich lwowskich książek. Jego Dom pod żelaznym Lwem z 1971 r. był jedną z nielicznych książek o Lwowie która ukazała się w czasach gdy o Mieście pod Wysokim Zamkiem nie pisano prawie wcale. W 1988 założył wraz z przyjaciółmi w Warszawie Towarzystwo Miłośników Lwowa. Rok później zaczął wygłaszać w III Programie Polskiego Radia gawędy o Lwowie pt. Krajobrazy serdeczne. Audycje te stały się bezpośrednią przyczyną powstania ośmioksięgu Tamten Lwów. Całość ukazała się pierwszy raz w latach 1992-1997 nakładem Oficyny Wydawniczej Sudety z Wrocławia.

Wydawnictwo Wysoki Zamek planuje wznowienie wszystkich ośmiu tomów Tamtego Lwowa. Pomimo wielkiej ilości faktów lektura książek nie nuży. Narracja prowadzona jest lekko, wyczuwa się, że wyrosła z opowieści radiowej. Każda z książek poświęcona jest innemu zagadnieniu, a całość stanowi niezwykłą skarbnicę wiedzy o Lwowie.

Tom 1
Oblicze miasta

Szersze spojrzenie na Lwów – opis najważniejszych jego składników  –  panoram, placów, parków, ogrodów, struktury wodnej, świątyń, gmachów publicznych czy pomników.  Jest to niejako wstęp do całego cyklu. Zachęta do głębszego poznania Miasta spod Wysokiego Zamku.
ZAMAWIAM

              

Tom 2
Ulice i place

Spacer po najważniejszych placach i ulicach Lwowa. Szczegółowy opis budynków ze uwzględnieniem funkcji jaką pełniły w okresie międzywojennym.  Można się też przenieść na lwowski rynek w dzień targowy, czy kupić używaną książkę na Krakidałach. 
Do książki dołączony jest reprint planu Wielkiego Lwowa z 1937 r. z dokładnym indeksem ulic.
ZAMAWIAMTom 3
Świątynie, gmachy, pomniki


Większość przedwojennych lwowskich kościołów dziś wygląda inaczej: stały się cerkwiami, świątyniami innych wyznań, niektóre straciły funkcje sakralne. Autor wraca wspomnieniem do Lwowa swej młodości i opisuje katedry trzech obrządków katolickich: łacińską, unicką i ormiańską oraz wybrane kościoły. Odwiedzamy z nim również najważniejsze publiczne gmachy, w tym Teatr Wielki z niezwykle symboliczną dekoracją fasady i wspaniałą kurtyną Henryka Siemiradzkiego. Pojawiają się też przed nami wszystkie dawne pomniki Lwowa – po 1945 roku przetrwało ich zaledwie kilka…
ZAMAWIAM

 
 Tom 4
My, lwowianie
Tom czwarty „Tamtego Lwowa” nosi podtytuł „My,  lwowianie”. Mieszkańcy tamtego Lwowa zostali zapamiętani jako ludzie bardzo weseli. Czym się więc charakteryzował  homo leopoliensis, kto to był batiar i co to znaczy ćmaga? Skąd Ślepa Mińcia wiedziała dokładnie która jest godzina i kim był Lolu-Wariat? Co lwowiacy jadali w dzień powszedni, a co od święta? O tym wszystkim i innych lwowskich ciekawostkach można się dowiedzieć z tomu 4. Niezwykle ciekawy jest ostatni rozdział „Lwów się śmieje” – to zbiór autentycznych anegdot o słynnych mieszkańcach Lwowa, lekarzach, prawnikach, profesorach…
Do książki dołączona jest płyta DVD z filmem „Włóczęgi”. W rolach głównych – „Szczepko” i „Tońko”. To wspaniała komedia z 1939 roku. To właśnie z tego filmu pochodzi niezapomniany lwowski szlagier „Niech inni sy jadu..” bardziej znany pod tytułem „Tylku wy Lwowi…”
ZAMAWIAM 
Tom 5
Życie miasta


Po przedstawieniu w pierwszych trzech tomach lwowskich krajobrazów, parków, ulic, placów, świątyń, gmachów i pomników, a potem po przypomnieniu w czwartym tomie zbiorowego wizerunku niegdysiejszych mieszkańców Lwowa, autor dokonuje teraz syntezy obu tych elementów: tamtego lwowskiego środowiska i tamtego lwowskiego człowieka – próbuje ukazać to, co jest lapidarnie określone przez tytuł piątego tomu: życie miasta.
Wraz z autorem możemy odwiedzić lwowskie mieszkania, szkoły, najsłynniejsze knajpy, przejechać się tramwajem, obejrzeć z „zielonej trybuny” mecz Pogoni, bawić się na karnawałowym balu. Poznamy Lwów odświętny i świąteczny – w domu, w kościele, na odpuście, na defiladzie, na cmentarzu… Będziemy przyjmować kolędników, obchodzić imieniny „Dziadka” – Piłsudskiego, świętować Wielkanoc, iść w pochodzie trzeciomajowym, odwiedzać groby na Cmentarzu Łyczakowskim, uczestniczyć w pogrzebie…
Tekst jest ilustrowany rysunkami Witolda Szolgini oraz wieloma archiwalnymi zdjęciami. W przygotowaniu

Tom 6
Rozmaitości

W zamierzeniu autora tom 6 miał kończyć opowieść o Tamtym Lwowie, był więc swojego rodzaju podsumowaniem. Najdłuższy rozdział poświęcony jest kilku słynnym lwowianom, wśród nich znajdziemy między innymi Mariana Hemara, Jana Parandowskiego czy Stefana Banacha. Możemy też przeczytać o dwóch najsłynniejszych batiarach Szczepku i Tońku. Autor nie zapomniał też o żydowskich mieszkańcach Lwowa, ich zwyczajach, religii i zajęciach. Bardzo ciekawa jest część poświęcona lwowskim browarom i słynnej fabryce wódek i likierów Baczewskiego.

 
Tom 7
Z niebios nad Lwowem

Książka ukazała się już po śmierci Witolda Szolgini. Można w niej przeczytać o świętych patronach miasta czy łaskami słynących wizerunkach Matki Bożej. Ostatni rozdział poświęcony jest słynnym kapłanom Lwowa, między innymi poznamy sylwetkę arcybiskupa katolickiego Józefa Bilczewskiego i arcybiskupa ormiańskiego Józefa Teodorowicza.

 
Tom 8
Arcylwowianie

Tom 8 kończy opowieć o Tamtym Lwowie. Przybliża nam sylwetki kilku słynnych lwowian, do których Witold Szolginia czuł szczególne przywiązanie. Są wśród nich i słynni działacze polityczni jak Franciszek Smolka, pisarze jak Aleksander Fredro czy niestrudzony opiekun zbiorów bibliotecznych Mieczysław Gębarowicz.

 
 
 
 
 
 
 


 

© 2010 Wysoki Zamek