Tamten Lwów tom 2: Ulice i place
 
Kolejna książka znakomitego znawcy Lwowa.
Tym razem wraz z Witoldem Szolginią spacerujemy po najważniejszych placach i ulicach Lwowa. W książce znajdziemy szczegółowy opis budynków ze uwzględnieniem funkcji jaką pełniły w okresie międzywojennym. Można się też przenieść na lwowski rynek w dzień targowy, czy kupić używaną książkę na Krakidałach.

Do książki dołączony jest reprint planu Wielkiego Lwowa z 1937 r. z dokładnym indeksem ulic.

ZAMAWIAM 

© 2010 Wysoki Zamek